WAT HET VLAAMS BELANG VERBERGT VOOR HET GROTE PUBLIEK

8 mei coalitie

 

https://8meicoalitie.be/wp-content/uploads/2023/08/Wat-Verbergt-VB-Tekst.pdf

Het Vlaams Belang doet zich graag voor als een gewone conservatieve volkspartij. De partij
is opgeschoven naar het midden, klinkt het. Het verspreiden van haat zouden ze achter zich
laten. Maar is dat zo? Wat verbergen zij voor de Vlamingen? Is het een normale partij
geworden of zijn het wolven in schapenvacht? Wat leert ons de jaarlijkse Ijzerwake over het
karakter van het Vlaams Belang? Zijn zij echt voor een vrij Vlaanderen? We zetten meer dan
25 feiten, standpunten en verbanden op een rij. Lees even mee of bekijk ze hier:

https://www.canva.com/design/DAFb2xI7PJs/tnhrT5ihgzGsktjnjRLiEQ/edit?utm_content=DA
Fb2xI7PJs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

1. Verheerlijking nazi-collaborateur August Borms
In april 2013 neemt Tom Van Grieken, toen nog voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren,
deel aan de “Borms-hulde” in Merksem1. In augustus 2020 stelt het Vlaams Belang voor om
in Sint-Niklaas de naam van de Leopold II laan te vervangen door … August Bormslaan2.
Maar wie is Borms? Op 24 augustus 1941 brengt hij de Hitlergroet op de 22e
IJzerbedevaart. Hij is een ter dood veroordeelde collaborateur van het naziregime, de
dictatuur van Adolf Hitler, verantwoordelijk voor de barbaarse Tweede Wereldoorlog en de
genocide op 6 miljoen Europese Joden.
2. Verbroedering met Griekse neo-nazipartij Gouden Dageraad
In 2016 brengen Filip Dewinter en enkele andere kopstukken van het Vlaams Belang een
bezoek aan Gouden Dageraad, een Griekse neo-nazipartij. Zij zijn verantwoordelijk voor
verschillende moorden, waaronder de moord op de jonge Griekse rapper Fyssas3. Intussen
is de partij veroordeeld en buiten de wet gesteld als criminele organisatie. Hun logo lijkt erg
op het hakenkruis, het symbool van Hitler. Zij verstoppen hun sympathie voor de Duitse
dictator op geen enkele manier.
3. Solidariteit met Zuid-Afrikaanse nederzetting “Enkel voor blanken”
In oktober 2022 organiseert Vlaams Belang een sponsorloop voor het Zuid-Afrikaanse stadje
Orania. Dat noemt zichzelf een “Afrikaner tehuis“. Bij witte supremacisten wereldwijd heeft
het een quasi mythische status. Het is de laatste stuiptrekking van het apartheidssysteem in

Zuid-Afrika. Vlaams Belang boegbeelden als Filip Dewinter, Sam Van Rooy en Anke
Vermeersch steunen de campagne financieel4.
4. Steun aan neo-nazifestival Frontnacht
Vlaams Belang kaderleden organiseren al jaren de IJzerwake, een radicaal-rechtse
afscheiding van de IJzerbedevaart. In 2022 zetten ze een festival op met … groepen uit de
internationale neonazi-muziekscene5. Na hevig protest wordt de toelating van Frontnacht
ingetrokken.
5. Racist, boegbeeld van Vlaams Belang
Dries Van Langenhove is de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild &
Vrienden. Uit een Pano-reportage van de VRT blijkt hun dubbele gelaat. Achter de
vriendelijk ogende jonge kerels schuilt een racistisch, op militaire leest geschoeide
groepering6.
6. Oproep tot experiment voor stad met enkel “etnische Vlamingen”
Naar aanleiding van bedreigingen tegen mensen met migratieachtergrond in Ieper in de
zomer van 2022 lanceert Dries Van Langenhove, verkozen tot parlementslid op een lijst van
het Vlaams Belang, het idee om ‘zuiver als experiment’ eens te kijken ‘wat zou gebeuren met
een stad als we er een tijdje alleen etnische Vlamingen toelaten’ en ‘de multiculturele
verrijking dus terugdraaien’. Partijvoorzitter Tom Van Grieken reageert met enige vertraging
dat dat geen partijstandpunt is. Hij merkt op dat ‘huidskleur geen issue is’, waarna hij zijn
tweet afsluit met de bedenking dat niet ‘onnodig munitie aan tegenstanders’ moet worden
gegeven7.
7. Lofzang op Bert Eriksson, voormalig leider van het VMO en lid van de
Hitlerjeugd Vlaanderen
Het Vlaams Belang zegt soms niets te maken te hebben met de collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hoe rijm je dat met de blijken van sympathie die Vlaams Belangers
uiten met figuren als Bert Eriksson, de voormalige leider van het VMO? (de Vlaamse
Militanten Orde, een extreemrechtse propaganda- en actiegroep). In 2005 werd in het
partijblad van het Vlaams Belang bladzijdenlang de lof gezongen van het voormalig lid van
de Hitlerjeugd Vlaanderen8. Tot op vandaag wordt de VMO steevast ingeschakeld in de
ordedienst van het Vlaams Belang.
8. Vlaams Blok veroordeeld voor racisme en … Vlaams Belang blijft exact
hetzelfde vertellen
De vzw’s achter het Vlaams Blok worden in 2004 veroordeeld voor de schending van de
antiracismewet door het Hof van Beroep te Gent. Wat doet de partij? Niets! Behalve haar
naam veranderen. En haar baseline : “Eigen volk eerst” naar “Eerst onze mensen”. Zoek het
verschil.
9. Oproep tot discriminatie
De slogan “Eerst onze mensen” is een oproep tot discriminatie. Met “onze mensen”
bedoelen ze witte mensen die hier geboren en getogen zijn. Het doel is om te discrimineren
op basis van oorsprong en huidskleur. Het is een uitsluitingsprincipe dat gebaseerd is op de
superioriteitsgedachte van het “blanke volk”.
Het doet denken aan de slogan “Nur für Deutsche” (Alleen voor Duitsers), een centraal
begrip van het beleid dat Hitler voerde in Duitsland van 1933 tot 1945. Hitler maakte het
Duitse volk wijs dat hun problemen zouden verdwijnen als het “jodenprobleem” is opgelost.
10. Banden met de collaboratie en het Sint Maartensfonds
Het Vlaams Belang had prominente banden met het intussen ontbonden Sint
Maartensfonds. Die organisatie werd gesticht in december 1953 als hulporganisatie voor de
behoeftige oud-oostfrontstrijders. Het was een overblijfsel uit de collaboratie met
nazi-Duitsland. Veel leden waren ex-Waffen-SS’ers. Opvallend: ook Jan Jambon (N-VA) gaf
er ooit een toespraak en minister Sauwens moest ontslag nemen nadat beelden uitlekten van
zijn aanwezigheid op bijeenkomsten van dat fonds9.
11. Aanvallen tegen de vakbond
Het Vlaams Belang keert zich systematisch tegen de georganiseerde werkende klasse. Zij
willen de vakbonden kapot. Op 1 mei 2018 drong Dries Van Langenhove het hoofdkantoor
van de socialistische vakbond binnen en haalde hun vlag neer10. Een historische slogan van
het Vlaams Belang is “Staken schaadt, werken baat”. Al decennialang eisen ze
rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden. Dat zou een sterke syndicale werking onmogelijk
maken. Anti-syndicalisme is een handelsmerk van extreemrechts.
12. Sympathisant brengt Hitlergroet in Fort van Breendonk
De 23 jarige zoon van Rob Verreycken, ex-parlementslid van Vlaams Blok/Belang brengt de
Hitlergroet in het Fort van Breendonk. “Het was een kwajongensstreek”, klinkt het11.
13. Lid van internationaal extreemrechts netwerk
Het Vlaams Belang is lid van de fractie Identiteit en Democratie in het Europees Parlement.
De groep bestaat uit leden in tien landen, het merendeel uit de Lega-partij van Italië, het
Rassemblement national uit Frankrijk en de AfD uit Duitsland12. Internationaal zijn er banden
met figuren als Steve Bannon (oud adviseur van Trump), Volen Siderov (Bulgaars
extreemrechts politicus), Geert Wilders (leider PVV Nederland), mensen uit het regime van
Poetin, …
14. Bloemenhulde aan nazigraf
Vlaams Belang-politica Carrera Neefs uit Wuustwezel legt bloemen neer op nazigraf van
gesneuvelde SS-soldaat13. Ze is niet alleen. Op 2 oktober 2018 ontdekt Het Laatste Nieuws
minstens 15 Vlaams Belang kandidaten met nazi sympathieën14.
15. De zondebok-strategie: vroeger waren het de joden, nu zijn het de migranten
Volgens het Vlaams Belang zijn migranten, vluchtelingen of moslims steevast de schuld van
alles wat misgaat. Het Vlaams Belang stampt altijd naar onder. Nooit richten zij hun pijlen
naar boven, naar de woekerwinsten bijvoorbeeld, of de enorme fiscale fraude van
multinationals. De zondebok-strategie van extreemrechts kennen we van in de jaren 30 in
Duitsland. Het verhaal was daar ook dat alles de fout was van “de Joden”. Het resultaat
kennen we.
16. Banden met Tomas Boutens, veroordeelde terrorist
Tomas Boutens wordt in 2014 veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan één jaar met uitstel voor
het lidmaatschap van terreurgroep “Bloed Bodem Eer en Trouw” (BBET) In januari 2022
klust hij illegaal bij als bewakingsagent in opdracht van de lokale fractieleider van Vlaams
Belang, Wouter Bracke15. Boutens was in hetzelfde jaar aanwezig op de IJzerwake met een
stand van “Project Thule”, de nieuwe naam van BBET.
17. Oproep “Verklik linkse leraars”
In 2021 roept Vlaams Belang voorzitter op “linkse leerkrachten die hun multiculturele onzin
te pas en te onpas in hun lessen trachten te verwerken” te verklikken. Hen zou “in 2024 de
rekening gepresenteerd worden”, klinkt het. Het systeem van verklikken was ook sterk
ingeburgerd in het Duitsland van Adolf Hitler. Het regime zette de Duitsers actief aan om
kritiek op Hitler aan te geven16.
18. Pick-uptruck met Duitse oorlogskreet in Vlaams Belang-colonne
Op 27 september 2020 wordt een pick-up truck met een adelaar, runeteken,
neo-nazisymbool en Duitse oorlogskreet gespot in een Vlaams Belang-colonne17. Achteraf
blijkt dat de auto toebehoort aan een koppel uit Zutendaal dat verdacht wordt van de
brandstichting in het asielcentrum in Bilzen. Ze vluchtten naar Duitsland nadat ze hun buren
belaagden met Ku Klux Klan gewaden.18
19. ‘het blanke moet een dominante factor zijn’
In mei 2021 zegt voorzitter Tom Van Grieken in een interview in De Tijd dat ‘het blanke een
dominante factor moet zijn’19. Hij bevestigt hiermee het racisme dat van hoog tot laag leeft
binnen het Vlaams Belang. Ondanks de veroordeling van de partij voor racisme in 2004 blijft
dat ongewijzigd.
20. Steun aan omvolkingstheorie, inspiratie voor Brenton Tarrant en Anders
Breivik
Boegbeeld Filip De Winter schrijft het boek ‘Omvolking, de grote vervanging’. De theorie is
overgenomen van Madison Grant, een Amerikaanse schrijver uit het begin van de twintigste
eeuw. Grant schreef in ‘The passing of the great race’ dat de ‘genetisch superieure
noordelijke rassen’ ten onder zouden gaan aan migratie. Hitler noemde het werk van Grant
zijn ‘bijbel’. De afgelopen vijftien jaar inspireerde de omvolkingstheorie terroristen als
Brenton Tarrant, Payton Grendon of Anders Breivik om honderden onschuldige mensen van
kleur en politieke tegenstanders te vermoorden. In zijn manifest citeerde Anders Breivik Filip
Dewinter als inspiratie20.
Op 6 mei 2023 organiseert Vlaams Belang een conferentie met Renaud Camus, een Frans
schrijver, bekend van diezelfde samenzweringstheorie over ‘omvolking’. In 2014 werd
Camus veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen moslims21.
21. Haat tegen mensen met andere huidskleur
Bij kinderkledingwinkel BaSiel & KaMiel aan de Leopoldlaan in Overpelt wordt een
reclamebord met een jongetje met donkere huidskleur beplakt met een sticker op zijn
gezicht. “Dit is Vlaamse grond”, staat er bovenop een logo van de Vlaamse leeuw. Het
Vlaams Belang “distantieert” zich er later van. Maar de sticker werd wel gedrukt door hun
jongerenorganisatie22.
22. Weg met de mensenrechten
Uit een studie van de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt blijkt dat 33 punten uit het
programma van het Vlaams Belang één of meerdere duidelijke mensenrechtenschendingen
inhouden. Het gaat bijvoorbeeld over een schending van het recht op godsdienstvrijheid, het
verbod van discriminatie, het genot van sociale rechten, … 23
23. Verering van nazi-collaborateur Staf Declercq
Staf Declercq was een Belgisch politicus die evolueerde van Vlaams-nationalist naar
nationaalsocialist. Van 1933 tot zijn dood in 1942 was hij de leider van de
Vlaams-nationalistische groepering VNV, die onder zijn leiding collaboreerde met de
nazibezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1978 werd zijn lichaam bijgezet op het
kerkhof van Asse onder ruime belangstelling van mandatarissen van het Vlaams Blok. De
begraafplaats van nazi-collaborateurs als Declercq is een bedevaartsplek voor
extreemrechts24.
24. Haatmails, intimidatie en trollenlegers
Openlijk houden de mandatarissen van het Vlaams Belang zich wat in, maar achter de
schermen wordt een racistisch trollenleger georganiseerd. Oproepen tot haat, discriminatie
en soms zelfs moord worden schering en inslag op sociale media. Hun doel is
anders-denkenden intimideren, hen het zwijgen opleggen.
Vb van een racistische tweet :

25. “Gay Pride, die walgelijke toestanden die moeten gestopt worden”
De Aalsterse Vlaams Belanger Steve Herman postte op Facebook een beeld van de Gay
Pride in Londen en noemt het ‘walgelijke toestanden die moeten gestopt worden’25. Het is
geen alleenstaand geval. En het strookt met wat de politieke vrienden van Vlaams Belang
doen in landen als Hongarije, Polen, Frankrijk, Nederland, …
26. “Een abortuskliniek is een moordfabriek”26
Vlaams Belang-mandataris Bert Deckers deelt een pamflet uit waarin hij “elke vorm van
abortus” afwijst. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin steunt de beweging Prolife die elke
vorm van abortus beschouwt als moord27. “Een abortuskliniek is een moordfabriek”, luidt
het28. Abortus kan enkel in heel specifieke gevallen, aldus het Vlaams Belang, maar dus niet
als een vrouw ervoor kiest. Zij zien vrouwen als ‘baarmachines’. Witte kinderen krijgen is een
plicht om de omvolking tegen te gaan. Ook dit ligt helemaal in de lijn van het klassiek en
internationaal standpunt van extreemrechts.
27. Steun aan Jurgen Conings
De extreemrechtse militair Jürgen Conings was in 2020 lid van het Vlaams Belang. Jonas
Naeyaert, hun woordvoerder, bevestigde dat maar ontkende elke link met wat hij deed. Toch
steunden heel wat leden en mandatarissen van de partij de FB groep voor de militair29.

Jurgen Conings gaf ooit gevechtstraining aan het Vlaams Legioen30. Hij was georganiseerd
in een extreemrechts netwerk31.
28. Vlaams Belang eert Karel Dillen, oprichter Vlaams Blok en holocaustontkenner
Op 27 april 2023 legt Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken bloemen neer bij het graf
van Karel Dillen, erevoorzitter van het Vlaams Blok. Zijn boodschap : “Vandaag herdenken
wij de sterfdag van onze stichter Karel Dillen. Nooit zullen wij ons verontschuldigen voor ons
verleden. Nooit zullen wij knielen voor onze tegenstanders. Wie zijn verleden niet eert, heeft
geen toekomst. Wie zijn wortels vernietigt, kan nooit groeien”.
Zij zijn dus heel fier op alle feiten die hierboven staan. Het Vlaams Belang is de opvolger van
het Vlaams Blok, een voor racisme veroordeelde partij. Begin jaren 50 vertaalde Karel Dillen
het boek Nuremberg ou la terre promise van de Franse journalist Maurice Bardèche. Hij is
een openlijke holocaustontkenner. Blijkbaar zijn ze ook daar fier op.
En zo zouden we nog even kunnen doorgaan …
Opgelet: de jaren 30 zijn terug
Antisemitisme, homohaat, Hitlergroet, geweld, abortusverbod, zondebokken, knokploegen,
deportatie, “ontaarde kunst”, dehumanisering, racisme, “gezond volksgevoel”,
“volksgemeenschap”, omvolking, Eigen volk eerst, verklikken, volksverraders, kritiek op
rechters, … Heel veel van wat we nu meemaken loopt parallel met de jaren 30. Overal in
Europa steekt extreemrechts opnieuw de kop op.
Het Vlaams Belang is geen gewone partij. Laat je niet vangen. Het is een elitaire,
conservatieve anti volkse partij die haat zaait en oproept tot discriminatie. Zij zijn niet voor
een vrij Vlaanderen, maar voor een Vlaanderen dat onder hun knoet leeft. Hun kopstukken
kijken met weemoed terug naar de Duitse bezetting in 40 – 45. Extreemrechts viseert
iedereen, de kleine man/vrouw in de eerste plaats.

1
https://www.hetobservatorium.be/2022/06/28/borms-verschaeve-de-clercq-het-geliefkoosde-
collaborateurstrio-van-vlaams-extreemrechts/
2
https://www.tvoost.be/nieuws/vlaams-belang-sint-niklaas-wil-leopold-ii-laan-vervangen-door-
naam-van-veroordeelde-collaborateur-cd-and-v-is-woest-104070
3
https://www.knack.be/nieuws/bezoek-dewinter-aan-griekse-neonazis-partijbestuur-buigt-zich
-maandag-over-dossier/

4
https://www.hetobservatorium.be/2022/10/17/sponsort-vlaams-belang-witte-supremacisten-
met-belastinggeld/
5
https://affverzet.wordpress.com/2022/07/06/toelating-voor-frontnacht-spijts-neonazi-muziekg
roepen/
6
https://www.hln.be/binnenland/spraakmakende-reportage-toont-dubbele-gelaat-van-schild-e
n-vrienden-rechtse-jongerenbeweging-heeft-geheime-racistische-agenda~a4f04939/
7
https://www.tijd.be/dossier/weekboekpolitiek/frontnacht-en-de-januskop-van-het-vlaams-bela
ng/10408509.html

8

De Standaard: “De twee gezichten van extreem-rechts”, 21/11/2005, Dirk Verhofstadt

9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maartensfonds

10
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180501_03491515

11
https://m.gva.be/cnt/dmf20191124_04734221
12
https://www.hetobservatorium.be/2022/06/21/conferentie-vlaams-belang-verwelkomt-aanhan
gers-white-power-homofobie-en-seksisme/
13
https://affverzet.wordpress.com/2020/08/12/tuchtsancties-bij-het-vlaams-belang/

14
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201112_954703211

15

https://www.hetobservatorium.be/2022/02/28/veroordeelde-neonazi-en-terrorist-tomas-bout

16
https://www.hetobservatorium.be/2022/09/06/vlaams-belang-intimideert-opnieuw-linkse-leerk
rachten/
17
https://www.hln.be/brussel/pick-uptruck-met-adelaar-neo-nazisymbool-en-duitse-oorlogskree
t-gespot-in-vlaams-belang-colonne-zon-marginalen-zijn-niet-welkom~aa2d8430/
18
https://www.hln.be/zutendaal/joden-gedemoniseerd-pak-van-de-ku-klux-klan-en-verboden-wapen-kop
pel-riskeert-celstraf-voor-racistische-posts~afd4d16b/
19
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/tom-van-grieken-het-blanke-moet-ee
n-dominante-factor-zijn/10309919.html
20
https://www.schamper.ugent.be/daily/lezersbrief-beste-rector-waarom-geeft-u-een-vrij-podiu
m-aan-een-racistische-complottheorie

21
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaud_Camus
22
https://www.hln.be/pelt/dit-is-vlaamse-grond-kwetsende-sticker-ontsiert-reclamebord-waarop
-jongetje-met-donkere-huidskleur-staat~a94fe624d/
23
https://www.knack.be/nieuws/33-manifeste-schendingen-van-de-mensenrechten-in-vlaams-b
elang-programma/
24
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_Declercq

25
https://www.hln.be/aalst/aalsterse-vlaams-belanger-over-gay-pride-walgelijke-toestanden~aa
cbf3b/

26
https://www.gva.be/cnt/aid887309
27
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/26/sammy-mahdi-abortus/
28
https://www.gva.be/cnt/aid887309
29
https://www.hln.be/binnenland/jurgen-conings-was-vorig-jaar-lid-van-vlaams-belang~adebae
90/

30
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210527_97847758
31
https://www.humo.be/ws-bbbec61c

 

Sluit je aan bij de 8 meicoalitie : samen maken we van 8 mei opnieuw een feestdag en
stoppen we extreemrechts.
www.8meicoalitie.be
Verdeel deze tekst en Informeer je!