HET WARE GELAAT VAN EXTREEM RECHTS

DE WERELD MORGEN 22 APRIL 2024

 

Bron: Het Groot Verzet

Interview – Youna Mulock Houwer

 

 

Campagne tegen extreemrechts: in gesprek met mensen op straat

Met de federale en gemeenteraadsverkiezingen in aantocht groeit de bezorgdheid over de opkomst van extreemrechts in België en Europa bij de Brusselse Louis Paul Boonkring. Om deze zorgen aan te pakken, zijn ze in samenwerking met Het Groot Verzet en Hart boven Hard Brussel gestart met de campagne ‘Xrechts, nee bedankt 2024’ waarbij ze in gesprek gaan met mensen die twijfelen of geloven dat extreemrechts oplossingen kan bieden voor hun problemen.

 

De organisatoren herinneren zich nog de campagne ‘Extreemrechts, nee bedankt’ voor de verkiezingen van 1999, toen het toenmalige Vlaams Blok dreigde de meerderheid te behalen in Brussel. Ze vinden het nu, 25 jaar later, opnieuw van cruciaal belang om een dergelijke campagne te voeren, gezien de mogelijke verkiezingssuccessen van Vlaams Belang – Chez Nous in 2024.

In samenwerking met Het Groot Verzet en Hart boven Hard Brussel is de Brusselse Louis Paul Boonkring daarom gestart met de campagne Xrechts, nee bedankt 2024.

Het doel: luisteren

Het doel van de campagne is om in gesprek te gaan met mensen die twijfelen of geloven dat extreemrechts oplossingen kan bieden voor de grote problemen waarmee we worden geconfronteerd, zoals de groeiende sociale ongelijkheid, de wooncrisis en de stijgende prijzen.

Mark Michiels, een initiatiefnemer, legt uit dat de campagne zich richt op het voeren van dialogen met deze groepen mensen, zowel op straat als op openbare plaatsen zoals markten en winkelstraten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan locaties waar mensen passeren op weg naar bijvoorbeeld gemeentediensten.

Hierbij ligt de focus op luisteren en informeren, zonder de intentie om te overtuigen, maar eerder door een ander perspectief te bieden en uit te leggen wat er kan gebeuren als extreemrechts meer invloed krijgt. Het doel is om de ‘verborgen zijde’ van extreemrechts toe te lichten en hierover informatie te verstrekken.

Deze maand heeft Michiels samen met andere vrijwilligers, zowel in Vlaanderen als in Brussel, al vele mensen op straat gesproken om hun verhalen te horen.

Hoe reageerden de mensen?

“We hebben vooral gemerkt dat mensen de behoefte hadden om over hun problemen te praten. Regelmatig namen mensen 15 tot 20 minuten de tijd om hun verhaal te doen.”

“Hierbij kwamen ook hele persoonlijke problemen naar boven. Als je in dialoog gaat en mensen aan het woord laat, word je geconfronteerd met soms pijnlijke situaties; mensen begonnen zelfs soms te huilen.”

Welke problemen kwamen er naar voren?

“Het meest besproken thema was huisvesting. Het ging veel over huurprijzen, het gebrek aan sociale huurwoningen, de wachtlijsten, de energiecrisis, en de hoogte van de energiefacturen.”

“Ook hier is het de bedoeling om in dialoog te gaan”, vervolgt Michiels, “en om aan te geven wat extreemrechtse antwoorden zijn op die problematiek, die eigenlijk helemaal geen oplossing bieden.”

“In dit geval zal Vlaams Belang nooit pleiten om het aantal sociale woningen te verhogen. Ze zullen er vooral voor waken dat men gelooft dat er genoeg sociale woningen zullen zijn als iedereen die niet Vlaams is, uit de sociale woningen wordt gezet.”

“Een ander thema dat vaak naar voren kwam, is veiligheid; Brussel wordt de laatste tijd geconfronteerd met nogal wat schietincidenten, waarschijnlijk gekoppeld aan de drugsproblematiek. We voelden dat hier ongerustheid door ontstaat.”

“Hierbij wordt vaak gesteld dat er radicaler en repressiever opgetreden moet worden, waardoor je ook in de buurt van extreemrechtse gedachtegoed kan komen.”

“Ook daar kun je op ingaan; je kunt vragen: denk je dat het inderdaad een oplossing kan bieden als je harder en repressiever optreedt? Gaat dat de problematiek oplossen? Zijn er voorbeelden waarbij je ziet dat dat juist niet werkt of averechts werkt?”

“Het doel hierbij is niet om mensen op hun plek te zetten of te overtuigen. De bedoeling is echt te luisteren, vragen te stellen en vervolgens informatie over te brengen. Onze vrijwilligers waren hier ook op getraind.”

 

Bron: Het Groot Verzet

Hoe reageerden de mensen op jullie informatie?

“Een grote groep van mensen, al waren het mensen die aangaven niet snel op extreemrechts te stemmen, gaven aan overtuigd te zijn. Veel van hen bedankten ons voor de dialogen die we voerden. Het gaf hen energie te weten dat er mensen zijn die zich zorgen maken over wat er de komende weken zou kunnen gebeuren.”

“Sommige gesprekken waren echter moeilijker, vooral die met mensen die anti-islam-opmerkingen maakten. Ook aan deze mensen gaven we een krantje mee met informatie. We geloven dat het belangrijk is dat sommige mensen meer tijd nemen om de gegeven informatie tot zich door te laten dringen.”

“Maar het belangrijkste is dat er geluisterd wordt naar mensen. We hopen dat alle gesprekken die we voeren een zaadje kunnen planten, dat zich verspreidt wanneer mensen erover praten met anderen. Op die manier hopen we dat dit mensen aan het denken zet.”

Naast het voeren van gesprekken op straat hebben de initiatiefnemers ook een krant ontwikkeld om mee op pad te gaan, een vormingsaanbod voor vrijwilligers die deelnemen aan acties in de publieke ruimte, een artistiek aanbod voor in de publieke ruimte, en een gezelschapsspel dat de dialoog bevordert in groepen. Met deze initiatieven hopen ze andere organisaties, verenigingen en bewonerscollectieven aan te moedigen om mensen aan te spreken in de aanloop naar de verkiezingen van 2024.