HOE KAN DEZE CAMPAGNE OOK JULLIE CAMPAGNE WORDEN ?

 

In Brussel hebben we met de campagne “Extreem rechts, nee bedankt” de voorbije weken hard ingezet om informatie te verschaffen over ‘de ware aard van extreem rechts’. Dit door in dialoog te gaan met mensen . Luisteren en tegelijk op het juiste moment inpikken en informatie geven.
We zochten naar de beste lokaties in de publieke ruimte waar er veel passage is: in winkelstraten, aan OCMW’s, markten, bushalte… Telkenmale stelden we vast dat er een zeer grote nood is aan dialoog. Luisteren naar de vele vragen, problemen waarmee mensen worden geconfronteerd (dure woningen en energiekosten; de stijgende levensduurte, de veiligheid…). Door gebruik te maken van materiaal zoals een krantje , een gezelschapsspel en artistieke ondersteuning, werd het gesprek aangegaan. Met informatie die uitlegt dat de recepten van extreem rechts geen oplossingen kunnen bieden aan de vele problemen die bewoners naar voor schuiven.

De ervaring leert ons dat deze strategie, geënt op de door-to-door methodiek van Hart Boven Hard, wel degelijk efficiënt kan zijn om de twijfelende burger te doen nadenken. We hebben voornl ervaring opgedaan in een aantal Brusselse gemeentes en ook in de rand van Brussel.

Interesse?
Laat het ons weten.

Heb je nog vragen? Of wil je dat iemand op jullie vergadering wat bijkomende toelichting komt geven? We horen het graag.

XrightNo@hotmail.com

Ook financiële steun is nuttig : op de Triodos-rekening van Hart boven Hard Brussel :  BE96 5230 8107 5305