VLAAMS BELANG REAGEERT ONMIDDELLIJK OP CAMPAGNE

Vlaams Belang reageert onmiddellijk op de campagne “Extreem rechts nee bedankt”
De dag van de lancering van de campagne “Extreem rechts, nee bedankt” werd deze al op de website van het Vlaams Belang aangeklaagd als zijnde een haatcampagne tegen hen en werd de campagne tevens beticht van het verspreiden van fake news.
Merkwaardig dat een partij als het Vlaams Belang het woord haatcampagne gebruikt voor anderen. En verwijzen naar fake news is even hilarisch: alle gebruikte teksten in de campagne, zowel in de krant als in het gezelschapsspel komen letterlijk uit verklaringen, standpunten, resoluties van … het Vlaams Belang.
Een paar dagen later werden we geconfronteerd met een parlementaire vraag van het Vlaams Belang (Filip Brusselmans) aan Jan Jambon, Minister van Cultuur. Dit werd besproken in de commissie cultuur van 7 maart.
In de parlementaire vraag werd door het Belang continu verwezen naar het feit dat twee zwaar gesubsidieerde socio-culturele organisaties zoals Orbit en Hart boven Hard verantwoordelijk zijn voor de campagne. En de vragen gingen dan ook over:

 • Actief oproepen om campagne te voeren tegen 1 partij, bent u van mening dat dit binnen het takenpakket valt van socio-culturele organisaties die zwaar gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid?
 • Vindt U dat ze aan partijpolitiek activisme mogen doen?
 • Vindt U dat ze moeten belastinggeld ontvangen om fake news te verspreiden
 • Vindt u dat ze bewust fake news mogen verspreiden en gaat u sancties nemen
 • Gaat u contact opnemen met deze organisaties?
  In zijn antwoord vatte Jambon de drie eerste vragen samen omdat de vraagstelling verkeerd was. Orbit en Hart boven Hard zijn niet de organisatoren van de campagne. Dat is de Louis Paul Boonkring en dit is een niet gesubsidieerde organisatie. Er is dus geen geld van de belastingbetaler daar naar toe gegaan. Bovendien vindt Jambon dat het niet aan de overheid is om de maatschappelijke keuzes van het middenveld te bepalen.
  Wat de vraag over fake news betreft, ging Jambon danig uit de bocht. Hij stelde alvast niet de vraag of er in dit geval wel sprake was van fake news. Nee , hij gaf aan dat fake news verspreiden niet toelaatbaar is. Maar dat er geen handvaten bestaan om dit te beoordelen. Hij gaf aan dat hij persoonlijk wel wou nadenken of er geen decretale aanpassingen in dat verband zouden kunnen gebeuren. Maar dan gaan we wel de weg op, stelde Jambon, dat de overheid gaat bepalen wat fake news is. En dat is toch een slippery slope, vertelde Jambon. Om het dan helemaal te gortig te maken door te stellen dat we dan soms toch zouden kunnen afglijden naar allerlei zeer onaangename en ongewenste toestanden en misschien ook voor organisaties waar “wij” (en hij richtte zich naar Filip Brusselmans!) meer affiniteit mee hebben.
  Gelukkig werd het niveau danig opgetild door de tussenkomsten van enkele commissieleden zoals Orry Van de Wauwer (CD&V). “Als deze campagne de bedoeling had om het ware gelaat te tonen van extreem rechts, dan is dit heel goed gelukt. Brusselmans heeft opnieuw getoond naar welke samenleving we zouden evolueren als zij aan de macht komen. En we zouden het gezelschapsspel perfect in het parlement kunnen spelen. Ik stel volgende stellingen voor:
 • Fabriceert het Vlaams Belang valse bewijzen om organisaties in diskrediet te brengen? Het antwoord zou WAAR zijn.
 • Intimideert het Vlaams Belang organisaties die niet in haar kraam passen? Het antwoord zou WAAR zijn
 • Verspreidt het Vlaams Belang fake news? Het antwoord zou opnieuw WAAR zijn.
  Ik ben heel blij dat er organisaties zijn die het ware gelaat van extreem rechtse partijen als het Vlaams Belang, tonen.”
  De vraagstelling werd afgesloten met een sterke tussenkomst van de voorzitter van de commissie, Meyrem Almaci (Groen).
  Slotbedenking: zou een rechtstreekse campagne waar het echte gelaat wordt getoond van extreem rechtse partijen toch pijn doen aan deze partijen?