INLEIDING

Zou je er niet moedeloos van worden? De schrijnende en volstrekt onaanvaardbare situatie van de Palestijnen, de inval in Oekraïne, de klimaattoestand, de stijgende invloed van extreem rechts in België en Europa…
Vooral dit laatste, met de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet, baart ons zorgen.
En spoort ons tegelijk aan om niet bij de pakken te blijven zitten.

Wat wensen we te organiseren?

We willen in Brussel (tweetalig) en in Vlaanderen, organisaties/verenigingen/groeperingen aansporen om in de aanloop van de verkiezingen 2024 , mensen aan te spreken. Mensen die twijfelen of die denken dat extreem rechts oplossingen kunnen aanbieden voor de grote problemen die we kennen: de toename van de sociale ongelijkheid; de wooncrisis, de stijgende prijzen…
Hiervoor bieden we 4 hulpmiddelen aan:

Wij denken dat met deze 4 elementen, mensen gewapend zijn om te luisteren en in gesprek te gaan met diegenen die mogelijkerwijze voor extreemrechts zouden stemmen.

Volg het verdere verloop van de campagne op Instagram en Facebook. En ons contacteren kan met een berichtje aan XrightNo@hotmail.com