HET VLAAMS BELANG BEREIDT DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOOR !

4 juli 2024

Met het programmacongres van Vlaams Belang, op 29 juni in Mechelen, werden de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober, voorbereid.
43 speerpunten voor het lokaal beleid werden voorgesteld.

Merkwaardig is om vast te stellen dat meer dan de helft van die 43 speerpunten, die dus dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen, door de lokale overheden zelf niet uitgevoerd kunnen worden.

Wat denken jullie van de volgende selectie uit deze speerpunten?

1.Speerpunt 1: Vervreemding stoppen door invoeren van een vestigingsstop

 

  1. Illegalenprobleem effectief aanpakken: oprichten van een aparte opsporingsbrigade . In elke politiezone wordt een ‘Meldpunt Illegaliteit’ opgezet

 

  1. Islamisering stoppen. De groeiende aanwezigheid van de islam is ontegensprekelijk een vervreemdende factor.

 

  1. Sociale woningen: onze mensen eerst. Huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten moeten binnen de wettelijke mogelijkheden voorrang geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken.

 

  1. Vlaams karakter benadrukken. Vlamingen moeten zich thuis kunnen voelen in hun steden, dorpen en gemeenten. Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden. Ook bij openbare werken moet erop toegezien worden dat ze uitgevoerd worden door werknemers die het Nederlands machtig zijn.

    8. Discriminatie van Vlamingen verbieden: gelijke kansen voor iedereen. Vlaams Belang wil elke vorm van zogeheten ‘positieve discriminatie’ afschaffen.

  2. Koop lokaal. Onder druk van hun label ‘Fairtradegemeente’ of in hun ijver dat label te krijgen, richten steden en gemeenten zich voor de catering van vergaderingen, recepties en feestelijkheden, de kantoren, de cafetaria of de gemeenteschool dikwijls uitsluitend op producten van de lokale ‘Oxfam-wereldwinkel’. Dit moet stoppen.

    24. Jongerenbendes van de pleinen, uit de straten. Met o.m.  het voorwaardelijk maken van kindergeld en bij ernstige misdrijven dat 16 tot 18jarigen als volwassene moeten worden berecht.

 

  1. Geen woke in het onderwijs. Lokale besturen moeten erop toezien dat scholen zich richten op objectieve, feitelijke educatie en academische excellentie. Onderwerpen zoals geschiedenis, wetenschap en taal moeten zonder politieke of ideologische bias worden onderwezen. Het is cruciaal dat leerlingen feitelijk leren nadenken, en niet op basis van activistische agenda’s.