BOEKEN

 

Fekete Liz, Zijn de jaren 30 terug? Nieuw Rechts in Europa, Epo 2020

Willaert Dominique, Niet alles maar veel begint bij luisteren, een verslag uit de Denderstreek, Epo 2023

Persoone Marijke, Wiens belang?, Epo 2024

Scheltiens Vincent, Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier) uitgave ASPĀ  2021