UIT HET RECENTE VERKIEZINGSPROGRAMMA

Enkele hoogtepunten L uit het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang (zondag 24 maart) 

Geen geld voor “vijandige maat­schappij­visies” in cultuursector

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk mag “niet langer misbruikt worden om vijandige maatschappij­visies op te dringen”.

Afschaffing diversiteitsbeleid

De partij stipt ook aan dat “het zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft in alle overheden en op alle niveaus”. Dat bekent ook de “ontbinding en stopzetting van de miljoenensubsidiëring” aan Gelijkekansencentrum Unia en een afschaffing van praktijktesten naar discriminatie, zowel op de arbeidsmarkt als op de woonmarkt. De partij pleit tegelijk voor een “ruime invulling van de vrije meningsuiting”. Alleen laster en oproepen tot geweld zouden nog vervolgd kunnen worden.

Asielzoekers oneindig kunnen vasthouden

De partij wil asielzoekers ook alleen nog in collectieve centra opvangen en niet meer in lokale opvanginitiatieven. Bovendien wil ze hen onbeperkt kunnen vasthouden door “een afschaffing van de maximumtermijn” en zouden ze “verplichte gemeenschapsdienst” moeten doen. Arbeidsmigratie, tot slot, kan alleen nog voor “hoogopgeleide profielen, bij voorkeur uit westerse landen”.

Aparte sociale bescherming voor niet-Europese nieuwkomers

Voor de nieuwkomers op Vlaams grondgebied wil Vlaams Belang een volledig apart circuit oprichten, met een “aparte sociale zekerheid en een aparte zorgkas”. “Enkel wie acht jaar in dit land verblijft, minstens drie jaar voltijds gewerkt heeft en bijgedragen heeft en voldoende kennis van het ­Nederlands heeft (niveau B1), krijgt toegang tot onze sociale zekerheid.”

Ook voor sociale woningen belanden nieuwkomers nog verder achteraan in de rij. Vlaams Belang wil een “verstrengde lokale binding van minstens tien jaar met de gemeente” om voorrang te krijgen voor een sociale woning.

Intrekking islamitische eredienst

Net als in 2019 pleit Vlaams Belang voor de intrekking van de islamitische eredienst.

Afschaffing Europees Parlement en weg met de man-vrouwquota

Tot slot nog enkele opvallende losse voorstellen. Zo pleit Vlaams Belang voor de afschaffing van het Europees Parlement en een afschaffing van de man-vrouwquota op de verkiezingslijsten. In 2019 speelde de partij voor de Europese verkiezingen een vrouwelijke schijnkandidaat uit op de tweede plaats. Meteen na de verkiezingen deed ze afstand van haar Europese zetel, ten voordele van een man.